Navigacijska pot

Priseljevanje in etnična različnost

Za kaj gre

V evropske šole hodi vse več otrok, ki so se rodili in odraščali v drugi državi. Otrok ima lahko zaradi tega težave z učenjem jezika in številni otroci priseljencev v šoli ne napredujejo. Pravzaprav je pri učencih, ki so se rodili v državah zunaj EU, dvakrat večja možnost, da ne bodo končali šolanja. Hkrati je čedalje večja narodna in etnična pestrost v šolah priložnost, da postane šolsko okolje bolj vključujoče, ustvarjalno in širokosrčno.

Dosedanji ukrepi
 

How can we help?