Za kaj gre

V evropske šole hodi vse več otrok, ki so se rodili in odraščali v drugi državi. Otrok ima lahko zaradi tega težave z učenjem jezika in številni otroci priseljencev v šoli ne napredujejo. Pravzaprav je pri učencih, ki so se rodili v državah zunaj EU, dvakrat večja možnost, da ne bodo končali šolanja. Hkrati je čedalje večja narodna in etnična pestrost v šolah priložnost, da postane šolsko okolje bolj vključujoče, ustvarjalno in širokosrčno.

Dosedanji ukrepi

  • Evropska komisija je vzpostavila mrežo Sirius, ki povezuje raziskovalce, snovalce politike in nevladne organizacije in si prizadeva izboljšati izvajanje politike na področju priseljevanja in izobraževanja v Evropski uniji.
  • Evropska komisija spremlja razlike v šolskem uspehu domačih otrok in priseljenskih otrok v šolah EU: napredek pri uresničevanju splošnih ciljev v izobraževanju in usposabljanju – priseljenci pdf(1.6 Mb) English (en)

Več informacij