Navigačný riadok

Migrácia a etnická rozmanitosť

O čo ide?

Školy v Európe sú svedkami rastúceho počtu detí, ktoré sa narodili a vyrastali v inej krajine. Tento stav môže zvyšovať záťaž na kapacitu výučby jazykov a vzdelanostná úroveň mnohých detí prisťahovalcov zaostáva. U študentov narodených mimo EÚ v skutočnosti existuje dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že predčasne ukončia školskú dochádzku. Zvýšená rozmanitosť je zároveň príležitosťou na to, aby sa zvýšila inkluzívnosť, kreativita a otvorenosť škôl.

Čo sa doteraz dosiahlo?
 

How can we help?