O čo ide?

Školy v Európe sú svedkami rastúceho počtu detí, ktoré sa narodili a vyrastali v inej krajine. Tento stav môže zvyšovať záťaž na kapacitu výučby jazykov a vzdelanostná úroveň mnohých detí prisťahovalcov zaostáva. U študentov narodených mimo EÚ v skutočnosti existuje dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že predčasne ukončia školskú dochádzku. Zvýšená rozmanitosť je zároveň príležitosťou na to, aby sa zvýšila inkluzívnosť, kreativita a otvorenosť škôl.

Čo sa doteraz dosiahlo?

  • Komisia zriadila sieť Sirius zahŕňajúcu výskumníkov, politických činiteľov a mimovládne organizácie, ktorí hľadajú možnosti, ako zlepšiť vykonávanie politiky v oblasti migrácie a vzdelávania v celej EÚ,
  • Komisia takisto monitoruje rozdiely v úspešnosti miestnych detí a detí migrantov v školských systémoch EÚ: pokrok na ceste k spoločnému cieľu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – migranti pdf(1.6 Mb) English (en) .

Ďalšie informácie