Waarom is dit nodig?

Overal in Europa stijgt het aantal leerlingen die zijn geboren en opgegroeid in een ander land. Dit bemoeilijkt het talenonderwijs. Bovendien presteren veel kinderen met een migrantenachtergrond ook slechter dan gemiddeld. Leerlingen die buiten de EU geboren zijn, hebben zelfs tweemaal zoveel kans op schooluitval. Tegelijkertijd is de diversiteit ook een gelegenheid scholen inclusiever, creatiever en ruimdenkender te maken.

Wat is er al gedaan?

  • De Commissie heeft het Sirius-netwerk opgericht, een samenwerkingsverband van onderzoekers, beleidsmakers en ngo's om de uitvoering van het migratie- en onderwijsbeleid in de EU te verbeteren.
  • De Commissie volgt de prestatiekloof tussen lokale en migrantenkinderen in het onderwijs in de EU op de voet: Naar gemeenschappelijke onderwijs- en opleidingsdoelstellingen (migranten) pdf(1.6 Mb) English (en)

Verder lezen