Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-migrazzjoni u d-diversità etnika

Għalxiex hi meħtieġa?

L-iskejjel madwar l-Ewropa qed jaraw żieda fl-għadd ta’ tfal li twieldu u trabbew f’pajjiż differenti. Dan jista' jwassal għall-piż żejjed fuq il-kapaċità tat-tagħlim tal-lingwi u bosta tfal immigranti jaqgħu lura fit-twettiq akkademiku. Fil-fatt, l-istudenti li twieldu barra l-UE huma darbtejn probabbli li jabbandunaw l-iskola qabel iż-żmien. Fl-istess waqt, diversità miżduda hi opportunità biex l-iskejjel isiru aktar inklużivi, kreattivi u b'moħħhom miftuħ.

X'sar s'issa?
 

How can we help?