Navigācijas ceļš

Migrācija un etniskā dažādība

Kāpēc ir jārīkojas šajā jomā?

Visas Eiropas skolās pieaug to bērnu skaits, kas dzimuši un auguši citā valstī. Šī situācija var apgrūtināt valodu mācīšanu, un daudzi imigrantu bērni mācībās atpaliek. Patiesībā skolēniem, kas dzimuši ārpus ES, ir divreiz augstāks risks salīdzinājumā ar citiem pamest mācības priekšlaicīgi. Tajā pašā laikā, pateicoties lielākai daudzveidībai, ir iespēja skolas padarīt iekļaujošākas, radošākas un atvērtākas.

Līdz šim veiktie pasākumi
 

How can we help?