Kāpēc ir jārīkojas šajā jomā?

Visas Eiropas skolās pieaug to bērnu skaits, kas dzimuši un auguši citā valstī. Šī situācija var apgrūtināt valodu mācīšanu, un daudzi imigrantu bērni mācībās atpaliek. Patiesībā skolēniem, kas dzimuši ārpus ES, ir divreiz augstāks risks salīdzinājumā ar citiem pamest mācības priekšlaicīgi. Tajā pašā laikā, pateicoties lielākai daudzveidībai, ir iespēja skolas padarīt iekļaujošākas, radošākas un atvērtākas.

Līdz šim veiktie pasākumi

  • Komisija ir izveidojusi tīklu “Sirius”, kas apvieno zinātniekus, politikas veidotājus un NVO, kuru mērķis ir uzlabot migrācijas un izglītības politikas īstenojumu visā ES.
  • Komisija arī kontrolē migrantu un vietējo iedzīvotāju bērnu izglītības līmeņa atšķirības ES izglītības sistēmās: sk. Eiropas Savienības kopīgo mērķu izpilde izglītības un mācību jomā — migrantu bērni pdf(1.6 Mb) English (en) .

Uzziniet vairāk!