Zašto je to potrebno?

U školama diljem Europe vidljiv je porast broja djece rođene i odgojene u drugoj državi. To može dovesti do prevelikog opterećenja kapaciteta za nastavu jezika, a mnoga djeca migranata zaostaju u akademskim postignućima. Zapravo, vjerojatnost da će učenici rođeni izvan EU-a rano prekinuti školovanje dvostruko je veća. Istovremeno, povećana raznolikost prilika je da se u školama poveća uključivost, kreativnost i otvorenost.

Što je dosad učinjeno?

  • Komisija je uspostavila mrežu Sirius koju čine istraživači, kreatori politika i nevladine organizacije koje nastoje poboljšati provedbu politika o migraciji i obrazovanju diljem EU-a;
  • Komisija prati i razliku u postignućima lokalne djece i djece migranata u školskim sustavima EU-a: Napredak ka zajedničkom cilju obrazovanja i osposobljavanja na razini EU-a – migranti pdf(1.6 Mb) English .

Saznajte više