Cosán nascleanúna

Imirce agus éagsúlacht eitneach

Cad chuige é?

I scoileanna fud fad na hEorpa tá méadú le sonrú ar líon na ndaltaí a rugadh agus a tógadh i dtír eile. Is féidir leis sin brú a chur ar acmhainn múinte teanga agus is iomaí páiste imirceach atá chun deiridh ó thaobh leibhéil oideachais de. Go deimhin, tá sé a dhá oiread níos dóchúla go bhfágfaidh dalta a rugadh lasmuigh den AE an scoil go luath. San am céanna, deis atá san éagsúlacht ar scoileanna a dhéanamh níos cuimsithí, níos cruthaithí agus níos oscailte.

Cad atá déanta go dtí seo?
 

How can we help?