Cad chuige é?

I scoileanna fud fad na hEorpa tá méadú le sonrú ar líon na ndaltaí a rugadh agus a tógadh i dtír eile. Is féidir leis sin brú a chur ar acmhainn múinte teanga

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus is iomaí páiste imirceach atá chun deiridh ó thaobh leibhéil oideachais de. Go deimhin, tá sé a dhá oiread níos dóchúla go bhfágfaidh dalta a rugadh lasmuigh den AE an scoil go luath. San am céanna, deis atá san éagsúlacht ar scoileanna a dhéanamh níos cuimsithí, níos cruthaithí agus níos oscailte.

Cad atá déanta go dtí seo?

  • líonra Sirius curtha ar bun ag an gCoimisiún. Sa líonra sin tá taighdeoirí, lucht déanta beartais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag iarraidh feabhas a chur ar chur i bhfeidhm beartas maidir le himirce agus oideachas ar fud an AE;
  • Déanann an Coimisiún faireachán freisin ar an mbearna gnóthachtála idir páistí dúchasacha agus páistí imirceacha i gcórais scoile an AE: Dul chun cinn i dtreo comhchuspóirí oideachais agus oiliúna don AE – imircigh

    pdf

    (1.6 Mb)

    English (en) .

 

Tuilleadh eolais