Taustaa

Kaikkialla Euroopassa käy koulua yhä enemmän sellaisia lapsia, jotka ovat syntyneet toisessa maassa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia koulun kielenopetukselle, ja monien maahanmuuttajalasten oppimistulokset ovatkin muita heikompia. EU:n ulkopuolella syntyneet koululaiset keskeyttävät koulunkäynnin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut. Toisaalta oppilasaineksen monimuotoisuus antaa kouluille mahdollisuuden avartua ja toimia luovemmin ja avoimemmin.

EU:n toimet

  • Komissio on perustanut Sirius-verkoston, joka pyrkii parantamaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutusta tiedonvaihdon avulla. Verkostoon kuuluu muun muassa tutkijoita, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja maahanmuuttajien edustajia.
  • Komissio seuraa kantaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajalasten oppimistuloksissa havaittavia eroja. Aihetta tarkastellaan raportissa "Progress towards common EU education and training objective – migrants pdf(1.6 Mb) English (en) ".

Lisätietoja