Milles on küsimus?

Koolides kõikjal Euroopas suureneb nende laste arv, kes on sündinud ja kasvanud mõnes muus riigis. See võib avaldada survet keelte õpetamisele ning paljude sisserändajate laste õpiedukus on kohalike lastega võrreldes kehvem. Väljaspool ELi sündinud õpilased jätavad kooli pooleli koguni kaks korda suurema tõenäosusega. Samal ajal annab suurenenud mitmekesisus võimaluse muuta koole kaasavamaks, loovamaks ja avatumaks.

Mida on seni saavutatud?

  • Komisjon on loonud võrgustiku Sirius, kuhu kuuluvad teadlased, poliitikakujundajad ja vabaühendused, kelle eesmärk on parandada rännet ning haridust käsitleva poliitika rakendamist kogu ELis.
  • Komisjon jälgib ka kohalike ja sisserändajate laste õpiedukuse erinevust ELi koolisüsteemides: Edusammud ELi ühise haridus- ja koolituseesmärgi saavutamisel – sisserändajad pdf(1.6 Mb) English (en) .

Lisateave