Cesta

Migrace a etnická rozmanitost

Proč je tato politika důležitá?

Do škol v zemích Unie dochází stále více dětí, které se narodily a vyrostly v jiné zemi. Tyto děti mívají zpočátku potíže kvůli nedostatečné znalosti jazyka, kterým se ve škole hovoří. Hůře si tedy vyučovanou látku osvojují a často mají horší prospěch. U žáků pocházejících ze zemí mimo EU je navíc dvakrát pravděpodobnější, že předčasně ukončí školní docházku. Na druhou stranu se díky této etnické diverzitě žáků školy stávají inkluzivnější, otevřenější a kreativnější.

Čeho se doposud dosáhlo?
 

How can we help?