Proč je tato politika důležitá?

Do škol v zemích Unie dochází stále více dětí, které se narodily a vyrostly v jiné zemi. Tyto děti mívají zpočátku potíže kvůli nedostatečné znalosti jazyka, kterým se ve škole hovoří. Hůře si tedy vyučovanou látku osvojují a často mají horší prospěch. U žáků pocházejících ze zemí mimo EU je navíc dvakrát pravděpodobnější, že předčasně ukončí školní docházku. Na druhou stranu se díky této etnické diverzitě žáků školy stávají inkluzivnější, otevřenější a kreativnější.

Čeho se doposud dosáhlo?

  • Evropská komise zřídila síť Sirius, která sdružuje výzkumné pracovníky, tvůrce politik a zástupce nevládních organizací, kteří se společně snaží zlepšit uplatňování politiky migrace a vzdělávání v celé EU.
  • Komise rovněž věnuje pozornost rozdílům ve školním prospěchu místních dětí a dětí migrantů ve vzdělávacích systémech EU: Plnění společných cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – migranti pdf(1.6 Mb) English (en) .

Další informace