O čo ide?

Cieľom stratégie rastu EÚ Európa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) je podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Kľúčový faktor pri dosahovaní cieľov tejto stratégie sa týka čítania, písania a počítania, prírodných a technických vied, tzv. základných zručností.

Prečo je potrebné?

Čítanie, písanie, počítanie, prírodné a technické vedy sú základom pre ďalšie štúdium a bránou k zamestnaniu a sociálnemu začleneniu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Približne 20 % mladej generácie v Európe neovláda nevyhnutné základné zručnosti v oblasti čítania a písania, matematiky, prírodných a technických vied.

Tieto zručnosti nadobúdajú ešte väčší význam, keďže digitálna revolúcia ponúka nové formy čítania a písania, ako aj diverzifikácie zdrojov informácií. Dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) v sektoroch využívajúcich technológie a výskum zároveň zostáva naďalej vysoký.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Do roku 2010 sa práca na európskej úrovni zameriavala na zvýšenie počtu absolventov, osobitne žien, v odbore matematiky, prírodných vied a technických predmetov. V roku 2010 ministri EÚ stanovili program európskej politickej spolupráce v oblasti základných zručností. Následne bola vytvorená pracovná skupina pre matematiku, prírodné a technické vedy

English (en) , ktorej cieľom je pomáhať tvorcom politík rozvíjať a uplatňovať politiky zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a zlepšovanie postojov s osobitným dôrazom na žiakov so slabými výsledkami.

Rovnako bola vytvorená skupina na vysokej úrovni pre gramotnosť, ktorá spája európskych akademických pracovníkov a tvorcov politík s cieľom mapovať úroveň gramotnosti v Európe a ktorá identifikuje meniace sa potreby a požiadavky, ako aj najlepšie spôsoby ich riešenia.

V správe skupiny na vysokej úrovni pre gramotnosť

pdf

(4.26 Mb)

English (en) sa zdôrazňuje význam gramotnosti v 21. storočí, potreba zabezpečiť politickú zodpovednosť, spolupráca na zabezpečenie skutočného zlepšenia a potreba neustáleho hospodárskeho rastu.

Aké budú ďalšie kroky?

Do roku 2020 by menej ako 15 % žiakov vo veku 15 rokov malo byť zaradených medzi slabo prospievajúcich

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , pokiaľ ide o základné zručnosti, ktoré sa overujú v testoch PISA. Výsledky testov PISA za rok 2012 ukazujú, že 22,1 % európskych študentov dosahovalo slabé výsledky v matematike, 17,8 % v čítaní a 16,6 % vo vedeckých predmetoch.

Vo februári 2014 Európska komisia spustila európsku politickú sieť vnútroštátnych organizácií pre gramotnosť. Táto sieť slúži okrem iného na zvyšovanie informovanosti, výmenu osvedčených postupov, organizáciu politík, kampaní a iniciatív na podporu gramotnosti.

 

Ďalšie informácie