Despre ce este vorba?

Europa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , strategia de creștere a UE, urmărește să promoveze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Un factor-cheie în realizarea acestei strategii sunt așa-numitele competențe de bază: citire, matematică, știință și tehnologie.

De ce este nevoie de o politică în domeniu?

Competențele în materie de citire, matematică, științe și tehnologie reprezintă baza pentru aprofundarea studiilor, oferă acces la piața muncii și favorizează incluziunea socială

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . În Europa, aproximativ 20% din tineri nu au dobândit cunoștințele de bază în acest domeniu.

Aceste competențe devin cu atât mai importante cu cât revoluția digitală generează noi formate pentru lectură și scriere, precum și surse de informații tot mai diverse. În același timp, cererea de mână de lucru calificată

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) în sectorul tehnologic și în cel al cercetării continuă să fie mare.

Măsuri luate până în prezent

Până în 2010, activitatea desfășurată la nivel european s-a concentrat pe creșterea numărului de absolvenți în domeniul matematicii, științelor și tehnologiei, în special în rândul femeilor. În 2010, miniștrii de resort din UE au stabilit o agendă pentru cooperarea politică europeană în domeniul competențelor de bază. În consecință, a fost creat un Grup de lucru pentru matematică, științe și tehnologie

English (en) , cu scopul de a ajuta factorii de decizie să elaboreze și să pună în aplicare politici menite să crească nivelul de pregătire

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) și să schimbe atitudinea față de aceste discipline, în special în rândul copiilor cu rezultate slabe.

De asemenea, a fost creat un Grup la nivel înalt privind alfabetizarea. Acesta reunește cadre didactice și factori de decizie și își propune să analizeze situația din Europa, să identifice nevoile și cerințele pe măsură ce acestea evoluează și să găsească cele mai bune modalități de a le aborda.

Raportul Grupului de lucru la nivel înalt privind alfabetizarea

pdf

(4.26 Mb)

English (en) subliniază importanța alfabetizării în secolul al-XXI-lea, precum și nevoia de responsabilizare și cooperare la nivel politic pentru a asigura o evoluție pozitivă reală și o creștere economică permanentă.

Etapele următoare

Până în 2020, procentajul elevilor în vârstă de 15 ani cu un nivel scăzut al competențelor de bază, evaluate cu ajutorul testelor PISA, ar trebui să fie sub 15%

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Rezultatele testelor PISA din 2012 indică faptul că 22,1% din elevii europeni au obținut rezultate slabe la matematică, 17,8% la citire și 16,6% la științe.

Comisia Europeană a lansat, în februarie 2014, o rețea europeană a organizațiilor naționale de promovare a alfabetizării. Printre obiectivele acestei rețele se numără o mai mare sensibilizare, schimbul de bune practici, politici, campanii și inițiative de promovare a alfabetizării.

 

Informații suplimentare