O co w tym chodzi?

Strategia „Europa 2020”

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) – unijna strategia na rzecz wzrostu – ma na celu promowanie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Kluczowym czynnikiem osiągnięcia celów tej strategii jest umiejętność czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności związane z naukami przyrodniczymi i technicznymi, czyli tzw. umiejętności podstawowe.

Dlaczego jest potrzebna?

Umiejętność czytania, pisania i liczenia, a także z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych to podstawa dalszego uczenia się i droga do zatrudnienia i włączenia społecznego

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . W Europie około 20 proc. młodych ludzi nie posiada niezbędnych umiejętności podstawowych w zakresie czytania i pisania, matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych.

Umiejętności te stają się coraz bardziej istotne, jako że rewolucja cyfrowa prowadzi do powstawania nowych form czytania i pisania, a także do dywersyfikacji źródeł informacji. Jednocześnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) w sektorach badań i technologii pozostaje wysokie.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Do 2010 r. prace na poziomie unijnym koncentrowały się na zwiększaniu liczby absolwentów kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, a szczególnie na zwiększaniu wśród nich liczby kobiet. W 2010 r. ministrowie UE ustanowili agendę współpracy politycznej na poziomie unijnym w dziedzinie umiejętności podstawowych. Następnie powołano grupę roboczą ds. matematyki, nauk ścisłych i technologii

English (en) , która miała wspomagać polityków w rozwijaniu i wdrażaniu działań politycznych na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i zmiany postaw, w szczególności wśród osób osiągających słabe wyniki w nauce.

Ustanowiono także grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. sprawności czytania i pisania, gromadzącą europejskich naukowców i polityków w celu porównania osiągnięć państw europejskich w zakresie umiejętności czytania i pisania, identyfikacji zmieniających się potrzeb i wymagań, a także przedstawienia najlepszych sposobów rozwiązywania problemów.

W sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sprawności czytania i pisania

pdf

(4.26 Mb)

English (en) podkreślono wagę umiejętności czytania i pisania w XXI w., a także konieczność wzięcia odpowiedzialności politycznej i współpracy w celu osiągnięcia prawdziwej poprawy i trwałego wzrostu gospodarczego.

Jakie są kolejne kroki?

Do 2020 r. osoby osiągające słabe wyniki

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pod względem umiejętności podstawowych, mierzonych przy pomocy testów PISA powinny stanowić mniej niż 15 proc. wszystkich 15-latków

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Wyniki testów PISA (2012 r.) pokazują, że 22,1 proc. europejskich uczniów osiąga słabe wyniki w matematyce, 17,8 proc. – w czytaniu, a 16,6 proc. – w naukach przyrodniczych.

W lutym 2014 r. Komisja Europejska zainaugurowała europejską sieć krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją. Celem tej sieci jest między innymi podnoszenie świadomości, wymiana dobrych praktyk, polityk, kampanii i inicjatyw promujących umiejętność czytania i pisania.

 

Więcej informacji