Mogħdija tan-navigazzjoni

Ħiliet bażiċi

X'inhuma?

Ewropa 2020, l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir ekonomiku, tfittex li tippromwovi tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Fattur ewlieni fil-kisba ta’ din l-istrateġija jikkonċerna l-qari u l-kitba, il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija, l-hekk imsejħa ħilijiet bażiċi.

Għalxiex huma meħtieġa?

Il-qari u l-kitba, il-matematika, ix-xjenza, u t-teknoloġija huma l-bażi għal aktar tagħlim u huma l-bieb li jwassal għall-impjieg u l-inklużjoni soċjali. Fl-Ewropa, madwar 20% tal-ġenerazzjoni żagħżugħa ma għandhomx il-ħiliet bażiċi meħtieġa fil-qari u l-kitba, il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija.

Dawn il-ħiliet qegħdin isiru saħansitra aktar importanti billi r-rivoluzzjoni diġitali tagħti lok għal forom ġodda ta’ qari u kitba, kif ukoll tiddiversifika s-sorsi ta’ informazzjoni. Fl-istess waqt, għadha għolja d-domanda għall-forza tax-xogħol kwalifikata fis-setturi intensivi tat-teknoloġija u tar-riċerka.

X'sar s'issa?

Sal-2010, il-ħidma fil-livell Ewropew iffokat fuq iż-żieda fl-għadd ta’ gradwati fil-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija suġġetti, li jiffokaw b’mod partikulari fuq in-nisa. Fl-2010, il-Ministri tal-UE stabbilixxew aġenda għall-kooperazzjoni tal-politika Ewropea dwar il-ħiliet bażiċi. Bħala segwitu, twaqqaf grupp biex jaħdem dwar il-Matematika, ix-Xjenza, u t-Teknoloġija biex jgħin lil dawk li jfasslu l-politika jiżviluppaw u jimplimentaw politiki mmirati li jgħollu l-livelli ta' akkwist u jtejbu l-attitudnijiet, b'enfasi partikulari fuq studenti batuti.

Grupp ta’ livell għoli dwar il-Qari u l-Kitba ġie wkoll stabbilit, li jiġbor flimkien akkademiċi Ewropej u dawk li jfasslu l-politika, biex jiskopru s-sitwazzjoni dwar il-qari u l-kitba, jidentifikaw il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti li dejjem jinbidlu, kif ukoll l-aħjar mod li jistgħu jiġi ttrattati.

Ir-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Qari u l-Kitbapdf(4.26 Mb) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  jenfasizza kemm l-importanza tal-qari u l-kitba fis-seklu 21, kif ukoll il-ħtieġa li jiġi żgurat il-pussess politiku u l-kooperazzjoni biex ikunu aċċertati t-titjib ġenwin, u l-kontinwazzjoni fit-tkabbir ekonomiku.

X'inhuma l-passi li jmiss?

Sal-2020, anqas minn 15% ta' dawk bl-età ta' 15-il sena għandhom ikunu klassifikati bħala "batuti" f'dawk il-ħiliet bażiċi, kif valutati mit-tesijiet tal-PISA. Ir-riżultati tal-PISA (2012) juru li 22.1% tal-istudenti Ewropej kienu batuti fil-matematika, 17.8% fil-qari, u 16.6% fix-xjenza.

Il-Kummissjoni Ewropea nediet Netwerk Ewropew tal-Politika tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Qari u l-Kitba fi Frar 2014. L-għan tan-netwerk fost ħwejjeġ oħrajn, hu li jqajjem għarfien, jiskambja prattiki tajbin, il-politiki, il-kampanji u l-inizjattivi għall-promozzjoni tal-qari u l-kitba.

 

How can we help?