X'inhuma?

Ewropa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir ekonomiku, tfittex li tippromwovi tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Fattur ewlieni fil-kisba ta’ din l-istrateġija jikkonċerna l-qari u l-kitba, il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija, l-hekk imsejħa ħilijiet bażiċi.

Għalxiex huma meħtieġa?

Il-qari u l-kitba, il-matematika, ix-xjenza, u t-teknoloġija huma l-bażi għal aktar tagħlim u huma l-bieb li jwassal għall-impjieg u l-inklużjoni soċjali

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Fl-Ewropa, madwar 20% tal-ġenerazzjoni żagħżugħa ma għandhomx il-ħiliet bażiċi meħtieġa fil-qari u l-kitba, il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija.

Dawn il-ħiliet qegħdin isiru saħansitra aktar importanti billi r-rivoluzzjoni diġitali tagħti lok għal forom ġodda ta’ qari u kitba, kif ukoll tiddiversifika s-sorsi ta’ informazzjoni. Fl-istess waqt, għadha għolja d-domanda għall-forza tax-xogħol

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kwalifikata fis-setturi intensivi tat-teknoloġija u tar-riċerka.

X'sar s'issa?

Sal-2010, il-ħidma fil-livell Ewropew iffokat fuq iż-żieda fl-għadd ta’ gradwati fil-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija suġġetti, li jiffokaw b’mod partikulari fuq in-nisa. Fl-2010, il-Ministri tal-UE stabbilixxew aġenda għall-kooperazzjoni tal-politika Ewropea dwar il-ħiliet bażiċi. Bħala segwitu, twaqqaf grupp biex jaħdem dwar il-Matematika, ix-Xjenza, u t-Teknoloġija

English (en) biex jgħin lil dawk li jfasslu l-politika jiżviluppaw u jimplimentaw politiki mmirati li jgħollu l-livelli ta' akkwist

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) u jtejbu l-attitudnijiet, b'enfasi partikulari fuq studenti batuti.

Grupp ta’ livell għoli dwar il-Qari u l-Kitba ġie wkoll stabbilit, li jiġbor flimkien akkademiċi Ewropej u dawk li jfasslu l-politika, biex jiskopru s-sitwazzjoni dwar il-qari u l-kitba, jidentifikaw il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti li dejjem jinbidlu, kif ukoll l-aħjar mod li jistgħu jiġi ttrattati.

Ir-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Qari u l-Kitba

pdf

(4.26 Mb)

English (en) jenfasizza kemm l-importanza tal-qari u l-kitba fis-seklu 21, kif ukoll il-ħtieġa li jiġi żgurat il-pussess politiku u l-kooperazzjoni biex ikunu aċċertati t-titjib ġenwin, u l-kontinwazzjoni fit-tkabbir ekonomiku.

X'inhuma l-passi li jmiss?

Sal-2020, anqas minn 15% ta' dawk bl-età ta' 15-il sena għandhom ikunu klassifikati bħala "batuti"

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) f'dawk il-ħiliet bażiċi, kif valutati mit-tesijiet tal-PISA. Ir-riżultati tal-PISA (2012) juru li 22.1% tal-istudenti Ewropej kienu batuti fil-matematika, 17.8% fil-qari, u 16.6% fix-xjenza.

Il-Kummissjoni Ewropea nediet Netwerk Ewropew tal-Politika tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Qari u l-Kitba fi Frar 2014. L-għan tan-netwerk fost ħwejjeġ oħrajn, hu li jqajjem għarfien, jiskambja prattiki tajbin, il-politiki, il-kampanji u l-inizjattivi għall-promozzjoni tal-qari u l-kitba.

 

Aktar informazzjoni