Kas yra pagrindiniai gebėjimai?

ES ekonomikos augimo strategija Europa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) siekiama skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Strategijos įgyvendinimo sėkmė labiausiai priklausys nuo žmonių raštingumo, matematinių, gamtos mokslų ir technologijų įgūdžių – vadinamųjų pagrindinių gebėjimų.

Kodėl pagrindiniai gebėjimai svarbūs?

Raštingumas, matematiniai, gamtos mokslų ir technologijų įgūdžiai yra tolesnių mokymosi bei įsidarbinimo galimybių ir socialinės įtraukties

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pagrindas. Apie 20 % Europos jaunimo neturi būtinų pagrindinių gebėjimų – nėra pasiekę pakankamo raštingumo lygio, turi nepakankamai matematikos, gamtos mokslų ir technologijų žinių.

Šių gebėjimų svarba vis didėja, nes dėl skaitmeninės revoliucijos atsiranda naujų skaitymo bei rašymo būdų ir įvairesnių informacijos šaltinių. Be to, technologijų sektoriuose ir sektoriuose, kuriose atliekama daugiausia mokslinių tyrimų, tebėra didelė kvalifikuotų darbuotojų paklausa

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kas padaryta iki šiol?

Iki 2010 m. Europos lygmens veikla visų pirma siekta didinti aukštųjų mokyklų absolventų, įgijusių matematikos, gamtos mokslų ir technologijų sričių specialistų diplomus, skaičių. Itin daug dėmesio skirta tam, kad tokias studijas baigtų daugiau moterų. 2010 m. ES ministrai nustatė Europos politinio bendradarbiavimo pagrindinių gebėjimų srityje darbotvarkę. Vėliau įkurta matematikos, gamtos mokslų ir technologijų darbo grupė

English (en) , kurios paskirtis – padėti politikos formuotojams plėtoti ir įgyvendinti politiką, kuria būtų siekiama geresnių mokymosi rezultatų

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ir pozityvesnio požiūrio, itin daug dėmesio skiriant prasčiau besimokantiems asmenims.

Be to, įsteigta aukšto lygio raštingumo didinimo ekspertų grupė, kuriai priklausantys Europos mokslininkai ir politikos formuotojai drauge apžvelgia raštingumo padėtį Europoje, nustato, kaip kinta poreikiai ir reikalavimai, ir ieško geriausių šių klausimų sprendimo būdų.

Aukšto lygio raštingumo didinimo ekspertų grupės ataskaitoje

pdf

(4.26 Mb)

English (en) pabrėžiama raštingumo svarba XXI a. ir teigiama, kad siekiant esminio padėties pagerėjimo ir nuolatinio ekonomikos augimo būtina užtikrinti politinę atsakomybę ir bendradarbiavimą.

Tolesni veiksmai

Iki 2020 m. turėtų būti pasiekta, kad turinčiais prastus pagrindinius gebėjimus

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , remiantis Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) testais, būtų laikomi mažiau kaip 15 % penkiolikmečių

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Remiantis 2012 m. atlikto Tarptautinio moksleivių vertinimo programos testo (PISA) rezultatais, 22,1 % Europos moksleivių nepakankamai gerai moka matematiką, 17,8 % nepakankamai gerai skaito, o 16,6 % nepakankamai gerai išmano gamtos mokslus.

2014 m. vasario mėn. Europos Komisija įkūrė Europos nacionalinių raštingumo organizacijų politikos tinklą. Šio tinklo paskirtis, be kita ko, – didinti informuotumą, padėti keistis gerąja patirtimi ir informacija apie politiką bei raštingumo didinimo kampanijas ir iniciatyvas.

 

Išsamesnė informacija