U čemu je bit?

Strategijom rasta EU-a Europa 2020 teži se promicanju pametnog, održivog i uključivog rasta. Ključni čimbenik u ostvarivanju te strategije odnosi se na pismenost, računanje, znanost i tehnologiju – tzv. osnovne vještine.

Zašto je to potrebno?

Pismenost, čitanje, znanost i tehnologija temelj su daljnjeg učenja i most ka zapošljavanju i socijalnoj uključenosti. U Europi približno 20 % mladih nema potrebne osnovne vještine pismenosti, matematike, znanosti i tehnologije.

Te vještine postaju sve važnije jer digitalna revolucija uzrokuje pojavu novih oblika čitanja i pisanja te pojavu raznovrsnih izvora informacija. Potražnja za kvalificiranom radnom snagom u tehnološkim i istraživačkim sektorima istovremeno je i dalje visoka.

Što je dosad učinjeno?

Do 2010. aktivnosti na europskoj razini bile su usmjerene na povećanje broja diplomiranih studenata u područjima matematike, znanosti i tehnologije, uz poseban naglasak na žene. Ministri EU-a utvrdili su 2010. program za europsku političku suradnju u području osnovnih vještina. Naknadno je uspostavljena radna skupina za matematiku, znanost i tehnologiju kako bi se kreatorima politika olakšao razvoj i provedba politika usmjerenih ka povećanju razina obrazovnih postignuća i poboljšanju stavova, s posebnim naglaskom na učenike koji postižu slab uspjeh.

Osnovana je i skupina na visokoj razini za pismenost koja objedinjuje europske akademike i kreatore politika s ciljem mapiranja pismenosti u Europi, identificiranja promjenjivih potreba i zahtjeva te najboljeg načina njihova rješavanja.

U izvješću skupine na visokoj razini za pismenost pdf (4.26 Mb) English naglašena je važnost pismenosti u 21. stoljeću, kao i potreba osiguranja političkog vlasništva i suradnje kako bi se zajamčilo stvarno poboljšanje i daljnji gospodarski rast.

Što je sljedeće?

Prema rezultatima testova u okviru PISA-e do 2020. u kategoriju „učenika koji postižu slab uspjeh”trebalo bi ubrajati manje od 15 % petnaestogodišnjaka. Iz rezultata testova PISA-e (2012.) vidljivo je da je 22,1 % europskih učenika postiglo slabe rezultate u matematici, 17,8 % u čitanju, a 16,6 % u znanosti.

Europska komisija pokrenula je u veljači 2014. europsku političku mrežu nacionalnih organizacija za pismenost. U okviru te mreže, među ostalim, povećat će se svijest o pismenosti, razmjenjivati dobre prakse, politike, kampanje i inicijative kojima se promiče pismenost.