Cad chuige é?

Is é aidhm straitéis fáis an AE, an Eoraip 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , fás cliste inbhuanaithe cuimsitheach

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a chur chun cinn. Beidh litearthacht, uimhearthacht, eolaíocht agus teicneolaíocht - bunscileanna mar a thugtar orthu - fíorthábhachtach agus spriocanna na straitéise sin á mbaint amach.

Cad chuige é?

Bunchlocha is ea litearthacht, uimhearthacht, eolaíocht agus teicneolaíocht ar ar féidir tuilleadh foghlama a thógáil agus is bealach isteach san fhostaíocht agus sa chuimsiú sóisialta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) iad. San Eoraip, tá tuairim is 20% den aos óg nach bhfuil na bunscileanna riachtanacha acu sa litearthacht, sa mhata, san eolaíocht agus sa teicneolaíocht.

Tá ag méadú ar thábhacht na scileanna sin de réir mar a spreagann an réabhlóid dhigiteach cineálacha nua léitheoireachta agus scríbhneoireachta, agus de réir mar a mhéadaítear ár bhfoinsí eolais. San am céanna, tá an-éileamh ar oibrithe cáilithe

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i gcónaí in earnálacha ina bhfuil gá lena lán teicneolaíochta agus taighde.

Cad atá déanta go dtí seo?

Go dtí 2010, is ar líon na gcéimithe, líon na mban go háirithe, a mhéadú sa mhatamaitic, san eolaíocht agus sa teicneolaíocht a bhí an obair ar an leibhéal Eorpach dírithe. In 2010, leag airí an AE amach clár oibre le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le bunscoileanna. Ag leanúint as sin, cuireadh meitheal um mata, eolaíocht agus teicneolaíocht

English (en) ar bun chun cuidiú le lucht déanta beartas beartais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a bheadh dírithe ar leibhéil oideachais a ardú

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus ar mheon daltaí i leith an oideachais a fheabhsú, le béim ar leith ar na daoine sin nach n-éiríonn leo go leor scileanna a shealbhú.

Cuireadh Grúpa Ardleibhéil um Litearthacht ar bun freisin ina dtugtar le chéile acadóirí agus lucht déanta beartais na hEorpa chun léarscáil a dhéanamh do thírdhreach na litearthachta san Eoraip lena sainaithnítear athruithe ar riachtanais agus an bealach is fearr le dul i ngleic leo.

Cuireann tuarascáil an Ghrúpa Ardleibhéil um Litearthacht

pdf

(4.26 Mb)

English (en) béim ar thábhacht na litearthachta san 21ú haois, agus ar an ngá úinéireacht agus comhar lucht polaitíochta a chinntiú chun deimhin a dhéanamh de go gcuirfear feabhas ar chúrsaí i ndáiríre agus go leanfaidh an fás eacnamaíoch.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Faoi 2020, ba cheart níos lú ná 15% de pháistí atá 15 bliana d'aois a bheith aicmithe mar pháistí nach bhfuil ag éirí léi go leor de na bunscileanna sin a shealbhú

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , de réir thomhas thástálacha PISA. Léirigh torthaí thástálacha PISA in 2012 nach raibh 22.1% de dhaltaí na hEorpa ag sealbhú na mbunscileanna cuí sa mhata, 17.8% sa léitheoireacht agus 16.6% san eolaíocht.

Rinne an Coimisiún Eorpach Líonra Beartais Eorpach d'Eagraíochtaí Litearthachta Náisiúnta a sheoladh i mí Feabhra 2014. Is é aidhm an líonra sin feasacht a ardú, dea-chleachtas a mhalartú, agus beidh baint aige le beartais, feachtais agus tionscaimh lena gcuirtear litearthacht chun cinn.

 

Tuilleadh eolais