Navigointipolku

Perustaidot

Taustaa

EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteena on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Keskeisiä tekijöitä strategian toteuttamisessa ovat kansalaisten luku- ja kirjoitustaito, laskutaito ja luonnontieteiden ja tekniikan taidot eli ns. perustaidot.

Perustaitojen tarve

Luku- ja kirjoitustaito, laskutaito sekä luonnontieteiden ja tekniikan osaaminen ovat muun oppimisen, työllistymisen ja sosiaalisen osallisuuden edellytyksiä. EU:ssa noin 20 %:lla nuorista ei ole tarvittavia perustaitoja näillä osa-alueilla.

Perusosaamisesta on kuitenkin tulossa entistäkin tärkeämpää, sillä digitaalinen vallankumous synnyttää uusia tekstityyppejä, edellyttää uudenlaista luku- ja kirjoitustaitoa sekä monipuolistaa tietolähteitä. Samaan aikaan teknologia- ja tutkimusaloilla on edelleen suuri ammattitaitoisen työvoiman tarve.

EU:n toimet

Vuoteen 2010 saakka EU pyrki lisäämään matemaattisilta, luonnontieteellisiltä ja teknisiltä aloilta valmistuvien – etenkin naisten – määrää. Vuonna 2010 opetusministerit hyväksyivät perustaitojen parantamista koskevan EU-maiden yhteistyösuunnitelman. Sen jälkeen on perustettu poliittisten päättäjien toimia tukeva matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan työryhmä. Tavoitteena on lisätä tutkinnon suorittaneiden osuutta näillä aloilla ja parantaa oppilaiden – etenkin heikosti suoriutuvien – asennoitumista niihin.

Komissio on myös perustanut luku- ja kirjoitustaidon korkean tason asiantuntijaryhmän, johon kuuluu eurooppalaisia tutkijoita ja päättäjiä. Sen tavoitteena on kartoittaa Euroopan lukutaitotilannetta, muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia sekä tarvittavia toimia.

Asiantuntijaryhmän raportissapdf(4.26 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  korostetaan lukutaidon merkitystä nykymaailmassa muun muassa talouskasvun kannalta. Raportin mukaan tilanteen paraneminen edellyttää poliittista sitoutumista ja yhteistyötä.

Tulevaisuudennäkymät

Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 15-vuotiaista enää alle 15 % saa heikot tulokset perustaitoja mittaavissa PISA-testeissä. Vuoden 2012 PISA-tulosten mukaan Euroopan koululaisista suoriutui heikosti matematiikassa 22,1 %, lukutaitotesteissä 17,8 % ja luonnontieteissä 16,6 %.

Euroopan komissio perusti lukutaitoa edistävien organisaatioiden eurooppalaisen verkoston helmikuussa 2014. Verkoston tarkoituksena on muun muassa levittää tietoa sekä vaihtaa hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, joilla edistetään lukutaitoa.

 

How can we help?