Hvad går det ud på?

EU's strategi for vækst, Europa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , skal fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . En vigtig faktor for at strategien skal lykkes, er læse- og skrivefærdigheder, talfærdigheder, naturvidenskab og teknologi, de såkaldte grundlæggende færdigheder.

Hvorfor er det nødvendigt?

Læse- og skrivefærdigheder, talfærdigheder, naturvidenskab og teknologi er grundlæggende for videre læring og nøglen til beskæftigelse og social inklusion

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . I Europa har omkring 20 % af de unge ikke de nødvendige grundlæggende færdigheder inden for læsning, skrivning, matematik, naturfag og teknologi.

Disse færdigheder bliver stadig vigtigere i takt med at den digitale revolution skaber nye former for læsning og skrivning og diversificerer kilderne til information. Samtidig er efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) inden for inden for teknologiske og forskningsintensive sektorer fortsat stor.

Hvad er der gjort hidtil?

Frem til 2010 var arbejdet på EU-plan fokuseret på at øge antallet af uddannede inden for matematik, naturvidenskab og teknologi med særlig fokus på kvinder. I 2010 satte EU's ministre en dagsorden for europæisk politisk samarbejde om grundlægende færdigheder. Som opfølgning er der oprettet en arbejdsgruppe om matematik, naturfag og teknologi

English (en) , som skal hjælpe beslutningstagerne med at udvikle og gennemføre politikker til at øge uddannelsesniveauet

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) og fremme en positiv tilgang til læring med særlig fokus på personer med ringe grundlæggende færdigheder.

Der er også oprettet en gruppe på højt plan om læse- og skrivefærdigheder, som samler europæiske forskere og beslutningstagere om at kortlægge læse- og skrivefærdigheder i Europa og finde frem til ændrede behov og krav samt afgøre, hvordan de bedst håndteres.

Rapporten fra gruppen på højt plan om læse- og skrivefærdigheder

pdf

(4.26 Mb)

English (en) understreger betydningen af læse- og skrivefærdigheder i det 21. århundrede og behovet for politisk ejerskab og samarbejde for at sikre en reel forbedring og fortsat økonomisk vækst.

Hvad skal der nu ske?

Inden 2020 skal under 15 % af de 15-årige tilhøre "gruppen med ringe grundlæggende færdigheder"

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) inden for disse grundlæggende færdigheder, som måles ved hjælp af PISA-undersøgelser. Resultaterne af PISA-undersøgelsen (2012) viser, at 22,1 % af de europæiske elever havde ringe grundlæggende færdigheder inden for matematik, 17,8 % inden for læsning og 16,6 % inden for naturfag.

Europa-Kommissionen lancerede et europæisk læse- og skrivefærdighedsnetværk i februar 2014. Det skal blandt andet skabe opmærksomhed om god praksis, politikker, kampagner og initiativer, som fremmer læse- og skrivefærdigheder.

 

Læs mere