O co se jedná?

Pomocí strategie Evropa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) se má dosáhnout inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Základním předpokladem splnění tohoto cíle je zajistit rozvoj základních dovedností, tj. čtení a psaní, ovládání početních úkonů a znalosti v oblasti přírodních věd a technických oborů (např. IT).

Proč je tato politika důležitá?

Čtení, psaní, ovládání početních úkonů a znalosti v oblasti přírodních věd a technických oborů tvoří nezbytný základ dalšího vzdělávání a zúročí se později při hledání pracovního místa a zapojení do společnosti

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) obecně. V Evropské unii tyto základní dovednosti neovládá dostatečně přibližně 20 % mladých lidí.

Přitom jsou v dnešní digitální revoluci naprosto nepostradatelné, jelikož se rozvíjejí nové formy čtení i psaní a značně se diverzifikují i zdroje informací. Zároveň je právě v technických oborech a výzkumu stále vysoká poptávka po kvalifikované pracovní síle

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Čeho se doposud dosáhlo?

Do roku 2010 se činnost Evropské komise zaměřila na zvyšování počtu absolventů, a především absolventek, v matematických, přírodovědných a technických oborech. V roce 2010 ministři členských zemí EU sestavili program pro evropskou spolupráci na politice v oblasti základních dovednosti. V této souvislosti vznikla pracovní skupina pro matematiku, přírodní vědy a technologii

English (en) , jejímž úkolem je pomáhat tvůrcům politik s formulací a prováděním politik zaměřených na zvýšení dosažené úrovně vzdělání

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a motivace k učení, s důrazem na studenty s horším prospěchem.

Kromě toho byla sestavena Skupina na vysoké úrovni pro gramotnost, v níž spolupracují evropští akademičtí pracovníci a tvůrci politik. Tito pracovníci mapují situaci v oblasti gramotnosti v EU a vyhodnocují, čemu bude potřeba se v zájmu zvýšení gramotnosti věnovat.

Zpráva Skupiny na vysoké úrovni pro gramotnost

pdf

(4.26 Mb)

English (en) zdůrazňuje význam řešení otázky gramotnosti ve 21. století a nutnost zajistit politickou odpovědnost a spolupráci, díky níž lze dosáhnout v této oblasti kýženého pokroku, jakož i hospodářského růstu.

Jak se bude postupovat dál?

Do roku 2020 by mělo horších výsledků v základních dovednostech dosahovat méně než 15 % 15tiletých žáků

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Měřítkem bude test PISA. Na základě výsledků testů PISA z roku 2012 bylo zjištěno, že odpovídající úrovně znalostí v matematice nedosahuje 22,1 % evropských studentů, ve čtení 17,8 % a v přírodních vědách 16,6 %.

Evropská komise také v únoru 2014 zahájila činnost Evropské sítě pro politiku vnitrostátních organizací pro rozvoj gramotnosti. Úkolem této sítě je zvýšit informovanost o této problematice, vyměňovat si zkušenosti a sdílet osvědčené postupy v oblasti tvorby politik a vedení kampaní a iniciativ na podporu gramotnosti.

 

Další informace