Ścieżka nawigacji

polityka oświatowa

O co w tym chodzi?

Komisja Europejska współpracuje z państwami UE w rozwijaniu ich systemów oświatowych. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i treść swoich systemów kształcenia i szkolenia, współpraca w sprawach o wspólnym znaczeniu ma swoje zalety. Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

  • Ściśle współpracuje z politykami krajowymi, aby pomóc im rozwijać własne systemy oświatowe i politykę w tej dziedzinie. Ponadto Komisja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do wymiany dobrych praktyk w zakresie polityki poprzez tematyczne grupy robocze w dziedzinie polityki oświatowej.
  • Dzięki programowi Erasmus+ co roku inwestuje miliony euro w projekty promujące wymiany międzyszkolne, rozwój szkół, kształcenie pracowników szkół, asystentów nauczycieli i w wiele innych projektów.
Obszary priorytetowe

Ministrowie edukacji z państw UE określili następujące obszary priorytetowe:

Komisja Europejska przygotowuje także regularne badania na temat sytuacji w Europie w celu monitorowania postępów.

W 2012 r. Komisja przedstawiła inicjatywę „Nowe podejście do edukacji”, która zachęca państwa UE do zapewniania młodym ludziom możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Pakiet ten zawierał dokumenty na temat wspierania zawodów nauczycielskichpdf oraz oceny kluczowych kompetencji w kształceniu i szkoleniupdf (przegląd literaturypdf(570 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ). 

 

How can we help?