Sökväg

Avhopp från skolan

Bakgrund

Elever som inte går klart skolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet och fattigdom och hamna utanför samhället. Det finns många skäl till att ungdomar hoppar av skolan i förtid: personliga eller familjerelaterade problem, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Utbildningssystemet och miljön i enskilda skolor är också viktiga faktorer.

Eftersom det inte finns en enda orsak finns det heller inga enkla svar. Man måste ta itu med en rad faktorer och kombinera utbildnings- och socialpolitik, ungdomsverksamhet och hälsoaspekter som narkotikaanvändning eller psykiska och emotionella problem.

Vad har man gjort hittills?
  • EU-ländernas mål för 2020 är att högst 10 procent av eleverna ska sluta skolan i förtid.
  • I juni 2010 enades utbildningsministrarna om en ram för enhetliga, övergripande och evidensbaserade strategier mot skolavhopp. De ska samarbeta och utbyta bästa praxis och kunskap om effektiva sätt att ta itu med problemet.
  • År 2011 tillsattes en arbetsgrupp med beslutsfattare och yrkesutövare från nästan alla EU-länder och Norge, Island och Turkiet. De har diskuterat bra lösningar i de olika länderna och utbytt erfarenheter om hur man kan minska skolavhoppen.
  • I mars 2012 anordnade kommissionen en konferens på samma tema. Ett år senare granskade man strategierna mot skolavhopp i åtta EU-länder.
Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp ska fortsätta samarbetet med EU-länderna.

 

How can we help?