Sökväg

Avhopp från skolan

Bakgrund

Elever som inte går klart skolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet och fattigdom och hamna utanför samhället. Det finns många skäl till att ungdomar hoppar av skolan i förtid: personliga eller familjerelaterade problem, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Utbildningssystemet och miljön i enskilda skolor är också viktiga faktorer.

Eftersom det inte finns en enda orsak finns det heller inga enkla svar. Man måste ta itu med en rad faktorer och kombinera utbildnings- och socialpolitik, ungdomsverksamhet och hälsoaspekter som narkotikaanvändning eller psykiska och emotionella problem.

Vad har man gjort hittills?
  • EU-ländernas mål för 2020 är att högst 10 procent av eleverna ska sluta skolan i förtid.
  • I juni 2010 enades utbildningsministrarna om en ram för enhetliga, övergripande och evidensbaserade strategier mot skolavhopp. De ska samarbeta och utbyta bästa praxis och kunskap om effektiva sätt att ta itu med problemet.
  • Mellan 2011 och 2013 deltog beslutsfattare och yrkesutövare från nästan alla EU-länder och Norge, Island och Turkiet i en arbetsgrupp för att diskutera bra lösningar i de olika länderna och utbyta erfarenheter om hur man kan minska skolavhoppen. Arbetsgruppens slutrapportpdf(800 kB) Visa översättning av föregående länk  innehåller tolv viktiga budskap till beslutsfattarna som illustreras med en checklista med övergripande strategier och en bilaga med praktiska exempel från flera EU-länder.
  • I mars 2012 anordnade kommissionen en konferens på samma tema. Ett år senare granskade man strategierna mot skolavhopp i åtta EU-länder.
  • Arbetsgruppen för skolpolitik (2014–2015) har lagt fram ett policydokumentpdf(574 kB) Visa översättning av föregående länk  som beskriver hur man måste ta ett övergripande grepp för att minska skolavhoppen. Arbetsgruppen har också tagit fram nätbaserade resurser med praktiska exempel på hur beslutsfattare och lärare kan främja goda skolresultat och motverka att eleverna slutar skolan i förtid.
  • År 2015 antog rådet sina slutsatser om att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och främja framgång i skolan.
Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp ska fortsätta samarbetet med EU-länderna.

 

How can we help?