Status message

Active context: school

Bakgrund

Elever som inte går klart skolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet och fattigdom och hamna utanför samhället. Det finns många skäl till att ungdomar hoppar av skolan i förtid: personliga eller familjerelaterade problem, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Utbildningssystemet och miljön i enskilda skolor är också viktiga faktorer.

Eftersom det inte finns en enda orsak finns det heller inga enkla svar. Man måste ta itu med en rad faktorer och kombinera utbildnings- och socialpolitik, ungdomsverksamhet och hälsoaspekter som narkotikaanvändning eller psykiska och emotionella problem.

Vad har man gjort hittills?

Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp

English (en) ska fortsätta samarbetet med EU-länderna.