Navigacijska pot

Šolski osip

Za kaj gre

Šolski osip je pogosto povezan s poznejšo brezposelnostjo, socialno izključenostjo in revščino. Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju, slabše socialno–ekonomske razmere. Pomembna dejavnika sta tudi organizacija izobraževalnega sistema in šolsko okolje.

Kot ni enega samega razloga za šolski osip, tudi ni hitrih rešitev. Ukrepi za omejitev šolskega osipa morajo zato zajeti več dejavnikov, povezati šolsko in socialno politiko ter mladinsko delo in upoštevati nekatere vidike, povezane z zdravjem, denimo uživanje mamil ter duševne in čustvene težave.

Dosedanji ukrepi
Kaj sledi

Delovna skupina za šolstvo bo pri svojem delu še naprej povezovala države EU.

 

How can we help?