Vsešolski pristop pri odpravljanju šolskega osipa

Za kaj gre

Šolski osip je povezan s poznejšo brezposelnostjo, socialno izključenostjo, revščino in slabšim zdravjem. Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju, slabše socialno–ekonomske razmere. Pomembni dejavniki so še organizacija izobraževalnega sistema, šolsko okolje in odnos med učiteljem in učencem.

Kot ni enega samega razloga za šolski osip, tudi ni hitrih rešitev. Ukrepi za omejitev šolskega osipa morajo zato zajeti več dejavnikov, povezati šolsko in socialno politiko ter mladinsko delo in upoštevati nekatere vidike, povezane z zdravjem, denimo uživanje mamil ter duševne in čustvene težave.

Dosedanji ukrepi

Kaj sledi

Delovna skupina za šolstvo bo pri svojem delu še naprej povezovala države EU.