V čom je problém?

Predčasné ukončenie školskej dochádzky súvisí s nezamestnanosťou, sociálnym vylúčením a chudobou. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré niektorí mladí ľudia predčasne zanechajú vzdelávanie a odbornú prípravu: osobné alebo rodinné problémy, ťažkosti s učením či zlá spoločensko-finančná situácia. Dôležitými faktormi sú takisto spôsob nastavenia vzdelávacieho systému a prostredie v jednotlivých školách.

Keďže neexistuje iba jeden dôvod na predčasné ukončenie školskej dochádzky, neexistujú ani jednoduché odpovede. Politiky zamerané na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky sa musia zaoberať mnohými faktormi a kombinovať politiku v oblasti vzdelávania a sociálnu politiku, prácu s mládežou a zdravotné aspekty, ako je užívanie drog alebo napríklad mentálne a citové problémy.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Aké budú ďalšie kroky?

Pracovná skupina pre školskú politiku

English (en) bude pokračovať v spolupráci medzi krajinami EÚ.

 

Ďalšie informácie