Cale de navigare

Abandonul școlar

Despre ce este vorba

Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Există multe motive pentru care unii tineri renunță prematur la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică nefavorabilă. Alți factori importanți sunt și structura sistemului de învățământ și mediul școlar.

Nefiind vorba de un singur motiv, soluțiile nu sunt ușor de găsit. Politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere mai mulți factori declanșatori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile desfășurate de tineri și cu aspecte legate de sănătate, cum ar fi consumul de droguri sau problemele psihice și emoționale.

Măsuri luate până în prezent
  • Țările UE s-au angajat să reducă rata abandonului școlar la mai puțin de 10% până în 2020;
  • În iunie 2010, miniștrii educației au convenit asupra unui cadru pentru politici coerente, cuprinzătoare și documentate, destinat abordării problemei abandonului școlar. Aceștia vor colabora și vor face schimb de bune practici și informații referitoare la modalități eficiente de stopare a acestui fenomen;
  • În perioada 2011-2013, un grup de lucru privind abandonul școlar, reunind factori de decizie și practicieni din aproape toate țările UE, Norvegia, Islanda și Turcia, a analizat exemple de bune practici din Europa și a promovat schimbul de experiență;
  • În martie 2012, Comisia Europeană a organizat o conferință pe tema politicilor de reducere a abandonului școlar. Un an mai târziu, au fost analizate progresele la nivel de politică înregistrate în opt țări din UE.
Etapele următoare

Colaborarea dintre țările UE va continua în cadrul unui grup de lucru pentru politici educaționale.

 

How can we help?