Cale de navigare

Abandonul școlar

Despre ce este vorba

Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Există multe motive pentru care unii tineri renunță prematur la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică nefavorabilă. Alți factori importanți sunt și structura sistemului de învățământ și mediul școlar.

Nefiind vorba de un singur motiv, soluțiile nu sunt ușor de găsit. Politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere factorii declanșatori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate, cum ar fi consumul de droguri sau problemele psihice și emoționale.

Măsuri luate până în prezent
  • Țările UE s-au angajat să reducă rata abandonului școlar la mai puțin de 10% până în 2020;
  • În iunie 2010, miniștrii educației au convenit asupra unui cadru pentru politici coerente, cuprinzătoare și documentate, destinat abordării problemei abandonului școlar. Aceștia vor colabora și vor face schimb de bune practici și informații referitoare la modalități eficiente de stopare a acestui fenomen;
  • În perioada 2011-2013, un grup de lucru privind abandonul școlar, reunind factori de decizie și practicieni din aproape toate țările UE, Norvegia, Islanda și Turcia, a analizat exemple de bune practici din Europa și a promovat schimbul de experiență. Membrii grupului au redactat un raport finalpdf(800 kB) Traducerile linkului anterior  în care au scos în evidență 12 mesaje cheie pentru factorii de decizie, le-au transpus în instrumente concrete printr-o listă de verificare privind politici cuprinzătoare și într-o anexă cu exemple practice din mai multe țări ale UE care ilustrează mesajele cheie.
  • În martie 2012, Comisia Europeană a organizat o conferință pe tema politicilor de reducere a abandonului școlar. Un an mai târziu, au fost analizate progresele la nivel de politică înregistrate în opt țări din UE.
  • Grupul de lucru privind politica în domeniul școlilor (2014-2015) a creat mesaje politicepdf(574 kB) Traducerile linkului anterior  prin care sunt identificate condițiile cheie pentru implementarea abordării „la nivelul întregii școli” pentru a contracara abandonul școlar timpuriu, precum și un „Mecanism european pentru școli”, care le oferă factorilor de decizie și practicienilor o multitudine de resurse și exemple concrete de practici eficiente de promovare a succesului educațional și de prevenire a abandonului școlar.
  • În 2015, Consiliul a adoptat concluzii privind reducerea abandonului școlar și promovarea succesului în școli.
Etapele următoare

Colaborarea dintre țările UE va continua în cadrul unui grup de lucru pentru politici educaționale.

 

How can we help?