Despre ce este vorba

Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Există multe motive pentru care unii tineri renunță prematur la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică nefavorabilă. Alți factori importanți sunt și structura sistemului de învățământ și mediul școlar.

Nefiind vorba de un singur motiv, soluțiile nu sunt ușor de găsit. Politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere factorii declanșatori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate, cum ar fi consumul de droguri sau problemele psihice și emoționale.

Măsuri luate până în prezent

Etapele următoare

Colaborarea dintre țările UE va continua în cadrul unui grup de lucru pentru politici educaționale

English (en) .

 

Informații suplimentare