O abordare care ține seama de toți cei implicați în procesul educațional, pentru contracararea abandonului școlar

Despre ce este vorba

Abandonul școlar înseamnă șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară. Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi.

Cauzele fiind multiple, soluțiile nu sunt ușor de găsit. Politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere factorii declanșatori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate, cum ar fi consumul de droguri sau problemele psihice și emoționale.

Măsuri luate până în prezent

Care sunt etapele următoare?

Colaborarea dintre țările UE va continua în cadrul unui grup de lucru pentru politici educaționale.