Podejście typu „szkoła jako całość” do problemu wczesnego kończenia nauki

Na czym polega problem?

Wczesne kończenie nauki związane jest z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jest wiele powodów, dla których niektórzy młodzi ludzie zbyt wcześnie porzucają szkołę. Należą do nich problemy osobiste lub rodzinne, trudności z nauką oraz niepewna sytuacja społeczno-ekonomiczna. Inne ważne czynniki to sposób, w jaki funkcjonuje system edukacji, atmosfera w szkole i relacje nauczyciel-uczeń.

W związku z tym, że powody wczesnego porzucania nauki są różne, znalezienie rozwiązania nie jest łatwe. Strategie służące ograniczeniu zjawiska wczesnego kończenia nauki muszą dotyczyć wielu różnych czynników, które leżą u jego podstaw. Muszą też łączyć politykę edukacyjną i społeczną, obejmować swoim zakresem pracę z młodzieżą oraz problemy związane ze zdrowiem, takie jak zażywanie narkotyków czy problemy psychiczne i emocjonalne.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Jakie są dalsze kroki?

Nadal prowadzona będzie współpraca między krajami UE w ramach grupy roboczej ds. polityki oświatowej.