Na czym polega problem?

Przedwczesne kończenie nauki związane jest z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jest wiele powodów, dla których niektórzy młodzi ludzie zbyt wcześnie porzucają szkołę, należą do nich problemy osobiste lub rodzinne, trudności z nauką oraz niepewna sytuacja społeczno-ekonomiczna. Inne ważne czynniki to sposób, w jaki funkcjonuje system edukacji, oraz cechy środowiska szkolnego.

W związku z tym, że powody przedwczesnego porzucania nauki są różne, znalezienie rozwiązania nie jest łatwe. Strategie służące ograniczeniu zjawiska przedwczesnego kończenia nauki muszą dotyczyć wielu różnych czynników. Muszą też łączyć politykę edukacyjną i społeczną, przewidywać pracę z młodzieżą oraz obejmować swoim zakresem problemy związane ze zdrowiem, takie jak zażywanie narkotyków czy problemy psychiczne i emocjonalne.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Jakie będą kolejne etapy?

Nadal prowadzona będzie współpraca między krajami UE w ramach grupy roboczej ds. polityki oświatowej

English (en) .

 

Więcej informacji