Kruimelpad

Schooluitval

Wat is het probleem?

We kunnen schooluitval niet los zien van werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede. Er zijn veel redenen waarom sommige jongeren hun school of opleiding voortijdig opgeven: persoonlijke of familiale problemen, leerproblemen of een zwakke sociaaleconomische positie. Ook de manier waarop het onderwijsstelsel is opgezet en het klimaat op bepaalde scholen zijn belangrijke factoren.

Aangezien er altijd verschillende aspecten een rol spelen, zijn er geen eenvoudige oplossingen. Het beleid tegen schooluitval moet verschillende factoren tegelijk aanpakken en het onderwijsbeleid koppelen aan sociaal beleid, jongerenwerk en gezondheidsaspecten zoals drugsgebruik of geestelijke en emotionele problemen.

Wat is er al gedaan?
  • De EU-landen hebben toegezegd het percentage voortijdige schoolverlaters onder de 10% te brengen tegen 2020.
  • In juni 2010 hebben de ministers van onderwijs een akkoord bereikt over een kader voor coherent, breed en wetenschappelijk onderbouwd beleid tegen schooluitval. Zij zullen samenwerken en goede praktijken en kennis over doeltreffende strategieën uitwisselen.
  • Tussen 2011 en 2013 heeft een werkgroep schooluitval, met beleidsmakers en onderwijsmedewerkers uit bijna alle EU-landen, plus Noorwegen, IJsland en Turkije, voorbeelden van goede praktijken in Europa verzameld en ervaringen met de aanpak van schooluitval uitgewisseld.
  • In maart 2012 heeft de Commissie een conferentie georganiseerd over beleid tegen schooluitval. Een jaar later is de ontwikkeling van het beleid op dit gebied in acht EU-landen geëvalueerd.
Wat zijn de volgende stappen?

Een werkgroep schoolbeleid blijft zorgen voor samenwerking tussen de EU-landen.

 

How can we help?