Kruimelpad

Schooluitval

Wat is het probleem?

We kunnen schooluitval niet los zien van werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede. Er zijn veel redenen waarom sommige jongeren hun school of opleiding voortijdig opgeven: persoonlijke of gezinsproblemen, leerproblemen of een zwakke sociaaleconomische positie. Ook de manier waarop het onderwijsstelsel is opgezet en het klimaat op bepaalde scholen zijn belangrijke factoren.

Aangezien er altijd verschillende aspecten een rol spelen, zijn er geen eenvoudige oplossingen. Het beleid tegen schooluitval moet verschillende factoren tegelijk aanpakken en het onderwijsbeleid koppelen aan sociaal beleid, jongerenwerk en gezondheidsaspecten zoals drugsgebruik of geestelijke en emotionele problemen.

Wat is er al gedaan?
  • De EU-landen hebben toegezegd het percentage voortijdige schoolverlaters onder de 10% te brengen tegen 2020.
  • In juni 2010 hebben de ministers van onderwijs een akkoord bereikt over een kader voor coherent, breed en wetenschappelijk onderbouwd beleid tegen schooluitval. Zij zullen samenwerken en goede praktijken en kennis over doeltreffende strategieën uitwisselen.
  • Tussen 2011 en 2013 heeft een werkgroep schooluitval, met beleidsmakers en onderwijsmedewerkers uit bijna alle EU-landen, plus Noorwegen, IJsland en Turkije, voorbeelden van goede praktijken in Europa verzameld en ervaringen met de aanpak van schooluitval uitgewisseld. Deze werkgroep heeft in haar eindverslagpdf(800 kB) Bekijk deze link in een andere taal  12 aanbevelingen voor beleidsmakers geformuleerd in de vorm van een checklist voor een alomvattend beleid en een bijlage met praktische voorbeelden uit verschillende EU-landen.
  • In maart 2012 heeft de Commissie een conferentie georganiseerd over beleid tegen schooluitval. Een jaar later is de ontwikkeling van het beleid op dit gebied in acht EU-landen geëvalueerd.
  • De werkgroep schoolbeleid (2014-2015) heeft beleidsaanbevelingenpdf(574 kB) Bekijk deze link in een andere taal  gedaan, waarin wordt aangegeven hoe scholen de schooluitval kunnen aanpakken. Ze heeft ook gezorgd voor een Europese online-toolkit voor scholen, waarin beleidsmakers, directies en leerkrachten allerlei ideeën en praktische voorbeelden kunnen vinden om het onderwijs aantrekkelijker te maken en schooluitval te voorkomen.
  • In 2015 is de Raad met conclusies gekomen over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van goede schoolresultaten.
Wat zijn de volgende stappen?

De werkgroep schoolbeleid blijft zorgen voor samenwerking tussen de EU-landen.

 

How can we help?