Wat is het probleem?

We kunnen schooluitval niet los zien van werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede. Er zijn veel redenen waarom sommige jongeren hun school of opleiding voortijdig opgeven: persoonlijke of gezinsproblemen, leerproblemen of een zwakke sociaaleconomische positie. Ook de manier waarop het onderwijsstelsel is opgezet en het klimaat op bepaalde scholen zijn belangrijke factoren.

Aangezien er altijd verschillende aspecten een rol spelen, zijn er geen eenvoudige oplossingen. Het beleid tegen schooluitval moet verschillende factoren tegelijk aanpakken en het onderwijsbeleid koppelen aan sociaal beleid, jongerenwerk en gezondheidsaspecten zoals drugsgebruik of geestelijke en emotionele problemen.

Wat is er al gedaan?

Wat zijn de volgende stappen?

De werkgroep schoolbeleid

English (en) blijft zorgen voor samenwerking tussen de EU-landen.

 

Verder lezen