Metodu skolastiku sħiħ għall-ESL

X'inhi l-problema?

It-tluq bikri mill-iskola hu marbut mal-qgħad, l-esklużjoni soċjali, l-faqar u saħħa dgħajfa. Hemm bosta raġunijiet għala xi żgħażagħ jitilqu l-edukazzjoni u t-taħriġ qabel iż-żmien: problemi personali jew familjari, diffikultajiet fit-tagħlim, jew qagħda soċjoekonomika fraġli. Il-mod kif is-sistema edukattiva hi stabbilita, l-ambjent fl-iskola u r-relazzjonijiet bejn l-għalliema u l-istudenti huma wkoll fatturi importanti.

Peress li m’hemm ebda raġuni għat-tluq bikri mill-iskola, m'hemm ebda tweġiba faċli. Il-politiki għat-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola għandhom jindirizzaw firxa ta’ fatturi u jikkombinaw l-edukazzjoni u l-politika soċjali, il-ħidma maż-żgħażagħ u l-aspetti marbutin mas-saħħa bħalma huma l-użu tad-droga jew problemi mentali u emottivi.

X'sar s'issa?

X'inhuma l-passi li jmiss?

Grupp ta' ħidma tal-politika dwar l-iskejjel se jkompli bil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE.