Navigācijas ceļš

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana

Kāda ir problēmas būtība?

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana noved pie bezdarba, sociālās atstumtības un nabadzības. Daudz ir iemeslu, kāpēc daži jaunieši priekšlaicīgi pamet skolu vai pārtrauc mācības: personīgas vai ģimenes problēmas, mācību grūtības vai nestabila sociālekonomiskā situācija. Izglītības sistēmas darbības veids un skolu vide arī ir svarīgi faktori.

Tā kā priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai iemeslu ir daudz, risinājumi nav vienkārši. Stratēģijās, kuru mērķis ir mazināt priekšlaicīgas skolu pamešanas gadījumu skaitu, ir jāņem dažādi faktori un jāaptver izglītība un sociālā politika, darbs ar jaunatni un aspekti, kas saistīti ar veselību, tādi kā narkotiku lietošana un emocionālas vai garīgas problēmas.

Līdz šim veiktie pasākumi
Kas tiks darīts turpmāk

ES valstu sadarbība turpināsies skolu izglītības politikai veltītā darba grupā.

 

How can we help?