Naršymo kelias

Mokyklos nebaigimas

Problemos esmė

Mokyklos nebaigimas yra susijęs su nedarbu, socialine atskirtimi ir skurdu. Kai kurie jaunuoliai anksti meta mokslus dėl įvairiausių priežasčių: asmeninių arba šeimos problemų, mokymosi sunkumų arba netvirtos socialinės ir ekonominės padėties. Taip pat svarbu, kokia yra švietimo sistema ir aplinka atskirose mokyklose.

Kadangi nėra vienos mokyklos nebaigimo priežasties, rasti šios problemos sprendimą nelengva. Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo politika būtina sutelkti dėmesį į priežastis ir derinti švietimo ir socialinę politiką, jaunimo darbą bei su sveikata susijusius aspektus, kaip antai narkotikų vartojimas arba psichikos ir emocinės problemos.

Kas padaryta iki šiol?
  • ES šalys įsipareigojo iki 2020 m. pasiekti, kad mokyklos nebaigiančių asmenų dalis nesiektų 10 %.
  • 2010 m. birželio mėn. švietimo ministrai susitarė dėl nuoseklios, visapusiškos ir faktais grindžiamos politikos, kuria būtų sprendžiama mokyklos nebaigimo problema, sistemos. Sutarta dirbti kartu ir keistis patirtimi bei žiniomis apie veiksmingus mokyklos nebaigimo problemos sprendimo būdus.
  • 2011–2013 m. mokyklos nebaigimo klausimų darbo grupė, kuriai priklausė beveik visų ES šalių, taip pat Norvegijos, Islandijos ir Turkijos politikos formuotojai bei specialistai, nagrinėjo gerosios patirties Europoje pavyzdžius ir dalijosi patirtimi mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo tema. Ji parengė baigiamąją ataskaitąpdf(800 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurioje pateikiama 12 pagrindinių gairių politikos formuotojams, jas praktiškai taikyti padedantis visa apimančios politikos kontrolinis sąrašas, o priede – pagrindines gaires iliustruojančių praktinių pavyzdžių iš įvairių ES šalių.
  • 2012 m. kovo mėn. Komisija surengė konferenciją mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo politikos tema. Po metų aštuoniose ES šalyse buvo peržiūrėti mokyklos nebaigimo srities politikos pokyčiai.
  • Mokyklų politikos darbo grupė (2014–2015 m.) parengė politikos gairespdf(574 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kuriose nurodytos pagrindinės sąlygos, kuriomis būtų galima pasiekti, kad į kovą su mokyklos nebaigimo reiškiniu įsitrauktų visi švietimo proceso dalyviai, ir pateikė internetinį „Europos priemonių rinkinį mokykloms“, kuriame politikos formuotojams ir praktikams siūloma daugybė išteklių ir praktinių pavyzdžių, kaip efektyviai skatinti sėkmingai mokytis ir baigti mokyklą.
  • 2015 m. Taryba priėmė išvadas dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo ir sėkmingo mokymosi mokykloje skatinimo.
Tolesni veiksmai

Mokyklų politikos darbo grupė tęs ES šalių bendradarbiavimą.

 

How can we help?