Status message

Active context: school

Problemos esmė

Mokyklos nebaigimas yra susijęs su nedarbu, socialine atskirtimi ir skurdu. Kai kurie jaunuoliai anksti meta mokslus dėl įvairiausių priežasčių: asmeninių arba šeimos problemų, mokymosi sunkumų arba netvirtos socialinės ir ekonominės padėties. Taip pat svarbu, kokia yra švietimo sistema ir aplinka atskirose mokyklose.

Kadangi nėra vienos mokyklos nebaigimo priežasties, rasti šios problemos sprendimą nelengva. Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo politika būtina sutelkti dėmesį į priežastis ir derinti švietimo ir socialinę politiką, jaunimo darbą bei su sveikata susijusius aspektus, kaip antai narkotikų vartojimas arba psichikos ir emocinės problemos.

Kas padaryta iki šiol?

Tolesni veiksmai

Mokyklų politikos darbo grupė

English (en) tęs ES šalių bendradarbiavimą.