Visų švietimo proceso dalyvių pastangos spręsti mokyklos nebaigimo problemą

Problemos esmė

Mokyklos nebaigimas yra susijęs su nedarbu, socialine atskirtimi, skurdu ir prasta sveikatos būkle. Kai kurie jaunuoliai anksti meta mokslus dėl įvairiausių priežasčių: asmeninių arba šeimos problemų, mokymosi sunkumų arba netvirtos socialinės ir ekonominės padėties. Taip pat svarbu, kokia yra švietimo sistema, bendra atmosfera mokykloje bei mokytojų ir mokinių santykiai.

Kadangi nėra vienos mokyklos nebaigimo priežasties, rasti šios problemos sprendimą nelengva. Pasitelkiant mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo politiką turi būti šalinama visa priežasčių aibė, taip pat derinama švietimo ir socialinė politika, jaunimo darbas bei su sveikata susiję aspektai, pavyzdžiui, sprendžiamos narkotikų vartojimo arba psichikos ir emocinės problemos.

Kas padaryta iki šiol?

Tolesni veiksmai

Mokyklų politikos darbo grupė tęs ES šalių bendradarbiavimą.