A korai iskolaelhagyás visszaszorítását szolgáló iskolaszintű megközelítés

Mi a probléma lényege?

Összefüggés mutatható ki az iskolai lemorzsolódás, valamint a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztettség, a szegénység és a rossz egészségi állapot között. Sok oka van annak, hogy a fiatalok egy része tanulmányait félbehagyva kimarad az iskolából. Személyes és családi gondok, tanulási nehézségek, illetve a társadalmi-gazdasági problémák egyaránt szerepet játszhatnak az iskolai lemorzsolódásban. Fontos tényező az említetteken túl az oktatási rendszer szerkezete, az egyes iskolákban uralkodó légkör, valamint a tanárok és a diákok közötti viszonyrendszer.

Mivel az iskolai lemorzsolódás nem vezethető vissza egyetlen okra, a helyzet orvoslása sem egyszerű feladat. A szakpolitikai intézkedéseknek a kiváltó okok összességét figyelembe véve kell csökkenteniük az iskolának idő előtt búcsút mondó diákok számát. Ehhez az oktatás- és szociálpolitikai eszközöket ötvözniük kell az ifjúsági munka és az egészségvédelem – pl. a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, illetve a mentális és érzelmi problémák kezelése – terén használt eszközökkel.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Melyek a következő lépések?

Az uniós tagállamok közötti együttműködés egy újonnan létrehozott, iskolapolitikával foglalkozó munkacsoport keretében fog folytatódni.