Navigointipolku

Koulunkäynnin keskeyttäminen

Taustaa

Koulunkäynnin keskeyttäminen on yhteydessä työttömyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyteen. Nuoret jättävät koulun monista eri syistä. Taustalla voi olla henkilökohtaisia ongelmia tai perhesyitä, oppimisvaikeuksia tai ylipäänsä vaikea sosiaalis-taloudellinen tilanne. Myös koulutusjärjestelmä ja itse kouluympäristö ovat merkittäviä tekijöitä.

Koulun keskeyttäminen johtuu monista syistä, eikä ongelmaan ole helppoja ratkaisuja. Ongelmaa on lähestyttävä koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä nuorisotyön näkökulmasta ja lisäksi on otettava huomioon mahdolliset terveysongelmat, kuten huumausaineiden käyttö tai henkiset ongelmat.

Aiemmat toimet
  • EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään koulupudokkaiden määrän alle 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
  • Kesäkuussa 2010 opetusministerit sopivat johdonmukaisesta, kattavasta ja näyttöön pohjautuvasta toimintapoliittisesta viitekehyksestä koulun keskeyttämisen torjuntatoimille. Maat tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoa tehokkaiksi havaituista toimintatavoista, joilla koulunkäynnin keskeyttämiseen voidaan puuttua.
  • Koulunkäynnin keskeyttämistä käsittelevän työryhmän toimintaan osallistui vuosina 2011–2013 ammattilaisia melkein kaikista EU-maista sekä Norjasta, Islannista ja Turkista. Työryhmä tarkasteli käytännön esimerkkejä ja vaihtoi tietoa toimintatavoista.
  • Maaliskuussa 2012 komissio järjesti konferenssin koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista. Vuotta myöhemmin arvioitiin kahdeksan EU-maan toimien kehitystä.
Jatkotoimet

Koulupoliittinen työryhmä jatkaa EU-maiden välistä yhteistyötä.

 

How can we help?