Navigointipolku

Koulunkäynnin keskeyttäminen

Taustaa

Koulunkäynnin keskeyttäminen on yhteydessä työttömyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja köyhyyteen. On monia syitä siihen, miksi jotkut nuoret jättäytyvät pois koulusta ja keskeyttävät opinnot. Syynä voivat olla henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät ongelmat, oppimisvaikeudet tai heikko sosioekonominen tilanne. Myös koulutusjärjestelmä ja itse kouluympäristö ovat merkittäviä tekijöitä.

Koulun keskeyttäminen johtuu monenlaisista syistä, eikä ongelmaan ole helppoja ratkaisuja. Ongelmaa on lähestyttävä koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä nuorisotyön näkökulmasta, ja lisäksi on otettava huomioon mahdolliset terveysongelmat, kuten huumausaineiden käyttö tai henkiset ongelmat.

EU:n toimet
  • EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään koulupudokkaiden määrän alle 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
  • Kesäkuussa 2010 opetusministerit sopivat johdonmukaisesta, kattavasta ja näyttöön pohjautuvasta toimintapoliittisesta viitekehyksestä, jolla pyritään vähentämään koulunkäynnin keskeyttämistä. Maat tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoa tehokkaiksi havaituista toimintatavoista, joilla koulunkäynnin keskeyttämiseen voidaan puuttua.
  • Koulunkäynnin keskeyttämistä käsittelevän työryhmän toimintaan osallistui vuosina 2011–2013 alan ammattilaisia melkein kaikista EU-maista sekä Norjasta, Islannista ja Turkista. Työryhmä tarkasteli käytännön esimerkkejä ja vaihtoi tietoa toimintatavoista. Se laati 12-kohtaisen loppuraportinpdf(800 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  , jossa päätöksentekijöille tarkoitettujen linjausten lisäksi oli myös käytännön ohjeita toimintapolitiikan kattavuuden varmistamiseksi. Raportin liitteessä esiteltiin esimerkkitapauksia eri EU-maista.
  • Maaliskuussa 2012 komissio järjesti konferenssin koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista. Vuotta myöhemmin arvioitiin kahdeksan EU-maan toimien kehitystä.
  • Koulutuspolitiikkaa käsittelevä työryhmä (2014–2015) teki koulutuspoliittisia linjauksiapdf(574 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja esitti keskeiset edellytykset kokonaisvaltaisille toimille, joilla koko kouluyhteisö voi kattavasti ehkäistä koulunkäynnin keskeyttämistä. Lisäksi työryhmä kehitti sähköisiä apuvälineitä päättäjien ja koulutusalan ammattilaisten käyttöön sekä antoi esimerkkejä käytännön toimista, joilla tuetaan oppilaita ja ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä.
  • Vuonna 2015 neuvosto hyväksyi päätelmät koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä ja menestyksellisen koulunkäynnin edistämisestä.
Tulevat toimet

Koulupoliittinen työryhmä jatkaa EU-maiden välistä yhteistyötä.

 

How can we help?