Koko kouluyhteisön toimet koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi

Taustaa

Koulunkäynnin keskeyttäminen on yhteydessä työttömyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, köyhyyteen ja huonoon terveyteen. On monia syitä siihen, miksi jotkut nuoret jättäytyvät pois koulusta ja keskeyttävät opintonsa. Syynä voivat olla henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät ongelmat, oppimisvaikeudet tai heikko sosioekonominen tilanne. Myös koulutusjärjestelmä, kouluympäristö sekä opettajien ja oppilaiden väliset suhteet ovat merkittäviä tekijöitä.

Koulun keskeyttäminen johtuu monenlaisista syistä, eikä ongelmaan ole helppoja ratkaisuja. Ongelmaa on lähestyttävä koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä nuorisotyön näkökulmasta, ja lisäksi on otettava huomioon mahdolliset terveysongelmat, kuten huumausaineiden käyttö tai henkiset ongelmat.

EU:n toimet

Tulevat toimet

Koulupoliittinen työryhmä jatkaa EU-maiden välistä yhteistyötä.