Navigatsioonitee

Haridussüsteemist varakult lahkumine

Milles seisneb probleem?

Haridussüsteemist varakult lahkumine on seotud tööpuuduse, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega. Põhjusi, miks mõned noored loobuvad haridusest ja koolitusest enneaegselt, on palju: isiklikud või pereprobleemid, õpiraskused või ebakindel sotsiaal-majanduslik olukord. Olulisteks teguriteks on ka haridussüsteemi ülesehitus ja keskkond erinevates koolides.

Kuna puudub ühtne põhjus haridussüsteemist varakult lahkumise puhul, ei ole sellele kergeid lahendusi. Haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamisele suunatud poliitika peab tegelema mitmete probleemide algetega ja ühendama haridus- ning sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud aspektid, nagu uimastite kasutamine või vaimsed ja emotsionaalsed probleemid.

Mida on seni saavutatud?
Millised on järgmised sammud?

Koolipoliitikat käsitlev töörühm jätkab ELi liikmesriikide vahelist koostööd.

 

How can we help?