Kogu kooli hõlmav meetod haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamiseks

Milles seisneb probleem?

Haridussüsteemist varakult lahkumine on seotud tööpuuduse, sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja halva tervisliku seisundiga. Põhjusi, miks mõned noored loobuvad haridusest ja koolitusest enneaegselt, on palju: isiklikud või pereprobleemid, õpiraskused või ebakindel sotsiaal-majanduslik olukord. Olulisteks teguriteks on ka haridussüsteemi ülesehitus, koolikeskkond ning õpetajate ja õpilaste vahelised suhted.

Kuna haridussüsteemist varakult lahkumisel ei ole ühtset põhjust, ei ole sellele probleemile lihtsaid lahendusi. Haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise poliitikastrateegiad peavad tegelema mitmete probleemide algetega ja ühendama haridus- ning sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud aspektid, nagu uimastite kasutamine või vaimsed ja emotsionaalsed probleemid.

Mida on seni saavutatud?

Järgmised sammud

Koolipoliitikat käsitlev töörühm jätkab ELi liikmesriikide vahelist koostööd.