Milles seisneb probleem?

Haridussüsteemist varakult lahkumine on seotud tööpuuduse, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega. Põhjusi, miks mõned noored loobuvad haridusest ja koolitusest enneaegselt, on palju: isiklikud või pereprobleemid, õpiraskused või ebakindel sotsiaal-majanduslik olukord. Olulisteks teguriteks on ka haridussüsteemi ülesehitus ja keskkond erinevates koolides.

Kuna haridussüsteemist varakult lahkumisele puudub ühtne põhjus, ei ole sellele probleemile kergeid lahendusi. Haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamisele suunatud poliitika peab tegelema mitmete probleemide algetega ja ühendama haridus- ning sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud aspektid, nagu uimastite kasutamine või vaimsed ja emotsionaalsed probleemid.

Mida on seni saavutatud?

Millised on järgmised etapid?

Koolipoliitikat käsitlev töörühm

English (en) jätkab ELi liikmesriikide vahelist koostööd.