Διαδρομή πλοήγησης

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

Περί τίνος πρόκειται;

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Οι νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση για πολλούς λόγους: προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες ή επισφαλής οικονομική κατάσταση. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και οι συνθήκες σε μεμονωμένα σχολεία είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες.

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου δεν οφείλεται σε μία μόνο αιτία, και γι’ αυτό δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Οι στρατηγικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αιτιών και να συνδυάζουν την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική, τις δράσεις για τους νέους και θέματα σχετικά με την υγεία, όπως η χρήση ναρκωτικών και τα ψυχικά ή συναισθηματικά προβλήματα.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;
  • Οι χώρες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να μειώσουν το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κάτω από το 10% έως το 2020.
  • Τον Ιούνιο του 2010 οι υπουργοί Παιδείας ενέκριναν ένα πλαίσιο συνεκτικών, ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και συμφώνησαν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
  • Το διάστημα 2011- 2013 μια ομάδα εργασίας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί ιθύνοντες και αρμόδιοι απ΄όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, καθώς και από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, εξέτασε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη και αντάλλαξε εμπειρίες για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ομάδα αυτή κατήρτισε τελική έκθεσηpdf(800 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  που περιλαμβάνει 12 βασικά μηνύματα προς τους πολιτικούς ιθύνοντες, με τη μορφή πρακτικών εργαλείων για τον έλεγχο της υλοποίησης ολοκληρωμένων πολιτικών, και ένα παράρτημα με παραδείγματα σχετικών πρακτικών από διάφορες χώρες της ΕΕ.
  • Τον Μάρτιο του 2012 η Επιτροπή διοργάνωσε συνέδριο με θέμα τις πολιτικές μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και έναν χρόνο αργότερα αξιολογήθηκε η πρόοδος όσον αφορά των εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε οκτώ χώρες της ΕΕ.
  • Η ομάδα εργασίας για τη σχολική εκπαίδευση (2014-2015) διατύπωσε μηνύματα πολιτικήςpdf(574 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  στα οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι υλοποίησης μιας προσέγγισης που καλύπτει όλες τις πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και δημιούργησε μια «ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για σχολεία», η οποία προσφέρει στους πολιτικούς ιθύνοντες και στους αρμοδίους πολυάριθμα μέσα και παραδείγματα αποτελεσματικών πρακτικών για την προώθηση της σχολικής επιτυχίας και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
  • Το 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τη σχολική εκπαίδευση.

 

How can we help?