Σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Περί τίνος πρόκειται;

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κακή κατάσταση της υγείας. Οι νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση για πολλούς λόγους: προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες ή επισφαλής κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολικό περιβάλλον και οι σχέσεις καθηγητών-μαθητών είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες.

Καθώς η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου δεν οφείλεται σε μία μόνο αιτία, δεν υπάρχουν και εύκολες απαντήσεις. Οι στρατηγικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αιτιών και να συνδυάζουν την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική, τις δράσεις για τους νέους και θέματα σχετικά με την υγεία, όπως η χρήση ναρκωτικών και τα ψυχικά ή συναισθηματικά προβλήματα.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Επόμενα βήματα

Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τη σχολική εκπαίδευση.

Νομοθεσία/πρωτοβουλίες της ΕΕ