Sti

Tidlig skolefrafald

Hvad er problemet?

Skolefrafald er forbundet med arbejdsløshed, social udstødelse og fattigdom. Der er mange grunde til, at nogle unge dropper deres uddannelse før tiden. Det kan være personlige eller familiemæssige problemer, indlæringsvanskeligheder eller en sårbar socioøkonomisk situation. Indretningen af uddannelsessystemet og miljøet i de enkelte skoler er også vigtige faktorer.

Eftersom der ikke er en enkelt årsag til skolefrafald, findes der ingen nemme svar. Politikker til mindskelse af skolefrafald skal tage højde for en hel række udløsende faktorer og inddrage uddannelses- og socialpolitik, ungdomsarbejde og sundhedsrelaterede aspekter såsom ulovlig anvendelse af stoffer eller mentale og følelsesmæssige problemer.

Hvad er der gjort ind til videre?
  • EU-landene har forpligtet sig til at få det gennemsnitlige antal af unge, der forlader skolen tidligt, ned under 10 % senest i 2020.
  • I juni 2010 vedtog undervisningsministrene en ramme for sammenhængende, omfattende og evidensbaserede politikker til mindskelse af skolefrafald. De vil arbejde sammen og udveksle bedste praksis og viden om effektive metoder til at håndtere skolefrafald.
  • I perioden fra 2011 til 2013 undersøgte en arbejdsgruppe om skolefrafald, der bestod af politiske beslutningstagere og fagfolk fra næsten alle EU-lande, samt Norge, Island og Tyrkiet, eksempler på god praksis i Europa og udvekslede deres erfaringer med at bekæmpe skolefrafald. Deres endelige rapportpdf(800 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  opstillede 12 nøglebudskaber til de politiske beslutningstagere og omdannede dem til praktiske værktøjer ved hjælp af en tjekliste med omfattende politikker og et bilag med praktiske eksempler fra forskellige EU-lande, som illustrerede nøglebudskaberne.
  • I marts 2012 afholdt Kommissionen en konference om politikker, som skal mindske skolefrafald. Et år senere gennemgik den udviklingen af politikken for skolefrafald i otte EU-lande.
  • Arbejdsgruppen om skolepolitik (2014-2015) har udarbejdet politiske budskaberpdf(574 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  , som udpeger vigtige betingelser for gennemførelse af en samlet tilgang for hele skolen til at tackle skolefrafald, samt en online "europæisk værktøjskasse for skoler", som giver de politiske beslutningstagere og fagfolk et rigt udvalg af ressourcer og praktiske eksempler på effektiv praksis for at fremme uddannelsesmæssig succes og forebygge tidligt skolefrafald.
  • I 2015 vedtog Rådet konklusioner om nedbringelse af skolefrafald og fremme af succes i skolerne.
Hvad bliver de næste skridt?

En arbejdsgruppe om skolepolitik vil fortsætte samarbejdet mellem EU-landene.

 

How can we help?