En samlet tilgang for hele skolen til skolefrafald

Hvad er problemet?

Skolefrafald er forbundet med arbejdsløshed, social udstødelse, fattigdom og dårligt helbred. Der er mange grunde til, at nogle unge dropper deres uddannelse før tiden. Det kan være personlige eller familiemæssige problemer, indlæringsvanskeligheder eller en sårbar socioøkonomisk situation. Indretningen af uddannelsessystemet, skolemiljøet og forholdet mellem lærere og elever er også vigtige faktorer.

Eftersom der ikke er en enkelt årsag til skolefrafald, findes der ingen nemme svar. Politikker for mindskelse af skolefrafald skal tage højde for en hel række udløsende faktorer og inddrage uddannelses- og socialpolitik, ungdomsarbejde og sundhedsrelaterede aspekter såsom ulovlig anvendelse af stoffer eller psykiske og følelsesmæssige problemer.

Hvad er der gjort ind til videre?

Hvad er de næste skridt?

En arbejdsgruppe om skolepolitik vil fortsætte samarbejdet mellem EU-landene.